Når du sætter din båd på land for vinteren vil du sikkert lægge mærke til at undesiden er overbegroet med underlige vækster. Dette drejer sig fortrinsvis om de såkaldte bramgæs som er en form for havsnegle, som af en eller anden grund elsker at bo på bådskrog. Der kan også sidde muslinger og alger.

Disse vækster er med til at hæmme bådens fremdrift i vandet da de gør den mindre strømlinet og dermed øger vandmodstanden. Dette vil kunne ses på dit brændstof forbrug – og dermed i dit regnskab. Du kan forhindre disse vækster i at opstå ved at anvende bundmaling – også kendt som antifouling.

Hvad er bundmaling – og hvorfor skal jeg bruge det?

Bundmaling er en særlig form for maling som er specielt designet til at forebygge vækster af snegle, skaller og alger på undersiden af en båd. De irriterende mikro organismer og smådyr kan simpelt hen ikke sætte sig fast på en overflade som er behandlet med bundmaling. Derfor bør du anvende bundmaling for at undgå det høje brændstof forbrug som er en naturlig konsekvens af den hæmmede fremdrift.

Hvornår er det en fordel at anvende bundmaling?

Du bør rense og behandle undersiden af din båd – især den del som befinder sig under vandlinjen – mindst én gang om året. Når du skraber diverse vækster af, og samtidig stripper skroget for gammel bundmaling, vil denne efterlades sårbar og modtagelig over for nye vækster. Dette kan du forhindre ved hjælp af bundmaling. Du behøver i langt de fleste tilfælde kun at give din båd et enkelt lag bundmaling for på effektiv vis at forebygge nye angreb. Så hvis du tager dig tiden til at behandle båden grundigt med bundmaling kan du faktisk spare penge, og samtidig få en mere jævn og hurtig sejlads.

Find tilbud på antifouling til din båd på baadbiksen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *